• zpblog.cn

需求:

FF D8 E9 43 FF DB 87 54 FF DE 15 54 FF E0 8B 7B FF E3 0B 6D FF E5 99 4E ……

有如上串口工具记录的波形数据,需要转换成如下格式,按四个字节换行,以便后续操作。

FF D8 E9 43
FF DB 87 54
FF DE 15 54
FF E0 8B 7B
FF E3 0B 6D
FF E5 9

发布:zpblog | 查看全文 | 浏览(242) | 分类:Other | 评论(0) | 2023年05月13日
« 之后的文章zp blog
<< 向左走,向右走 >>
更早的文章 »